Geef de ongeborenen een stem!
Een initiatief van GOD TV
God beweegt momenteel krachtig door GOD TV en opent geweldige nieuwe deuren om Zijn Koninkrijk uit te breiden.
Wat een voorrecht is het deel te zijn van wat Hij doet.
Om eerlijk te zijn moesten we op het laatste moment deze nieuwsbrief wijzigen om één van onze interessantste nieuwe projecten bekend te maken. Hoewel het veel makkelijker zou zijn geweest om door te gaan met onze geplande brief, waren we het er hier bij GOD TV allemaal over eens dat we moeten luisteren naar wat de Heer ons wil zeggen.

Ik ben opgetogen en vol verwachting over een ongekende kans die wij als GOD TV-familie hebben om hoop en genezing te brengen in een heel moeilijk thema voor velen.

We worden regelmatig gebeld door kijkers die een abortus hebben doorgemaakt en die troost of vergeving van de Heer nodig hebben.
Als bediening geloven we dat God ons roept om een grotere spreekbuis te zijn voor de heiligheid van het leven over de hele wereld.
In de loop der jaren hebben we vaak pro-life themaweekends, conferenties en documentaires uitgezonden. Dit heeft zich ook in onze blogberichten en dagelijkse e-mails weerspiegeld. Op dit moment kunnen we door een samenwerking met de invloedrijke pro-life film Unplanned een enorme impact maken.
Unplanned, de film die de harten verzacht.
Hoewel het misschien onmogelijk lijkt om de wereldwijde radicale abortuslobby tegen te gaan, is er toch hoop als we kijken naar het overweldigende succes van deze film. Ondanks de reclameverboden, de blokkering op social media en een beperkende beoordeling is Unplanned een doorslaand succes in de Verenigde Staten.

GOD TV en onze trouwe partners hielpen bij het promoten van deze invloedrijke film bij het Amerikaanse publiek, terwijl anderen dat weigerden.
Momenteel werken we samen met Unplanned om de film over de hele wereld te promoten. We beginnen met het vertonen van de film op universiteiten in de Verenigde Staten.
Dit geeft ons de mogelijkheid om een groeiend vooroordeel helpen op te heffen op plekken waar abortus terzijde geschoven of in het ergste geval zelfs gevierd wordt door de Shout Your Abortion-campagne.

Unplanned is een eye-opener omdat het zonder te veroordelen het algemene denkbeeld over abortus in twijfel trekt. Het succes van de film heeft Hollywood verrast en honderden abortuswerkers hebben na het zien van de film de branche verlaten.
Het vertelt het waargebeurde verhaal van Abby Johnson, die in 2008 de werknemer van het jaar van Planned Parenthood was. Echter, na een “Paulus-bekering” keerde ze de abortusgigant de rug om een pro-life activist te worden. Alleen God had deze ommekeer kunnen bewerkstelligen, net zoals Hij dat deed met de apostel Paulus.

Wij geloven dat als studenten deze film zien zij hun mening zullen veranderen. Nu dit eerste project in de Verenigde Staten in een stroomversnelling komt, willen we de film op universiteiten in andere landen vertonen.
Wil je ons ondersteunen om dit te bewerkstelligen?
Vele kijkers waren voor het zien van de film overtuigd pro-choice en verlieten de bioscoop pro-life! Anderen hebben genezing ontvangen van abortus en velen zien voor het eerst hoe abortus eruitziet.
Door onze nieuwe reeks uitzendingen Life Matters willen we mensen vertellen dat het leven telt! Zoals we lezen in Gods Woord, heeft Hij ons geroepen om een stem te zijn voor de stemlozen:
“Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten”. Spreuken 31:8
We willen niemand veroordelen maar ons concentreren op het vieren van het leven. Als gelovigen koesteren we de bestemming van elk mens, inclusief de ongeborenen. Ieder mens is uniek vanaf de conceptie en we verliezen iets van onschatbare waarde als ze niet in deze wereld geboren worden.

Deze visie wordt met name uitgehold op universitair niveau, waar vaak een aanval op de persoonlijke identiteit plaatsvindt. We willen elke student vertellen dat ze geliefd en waardevol zijn en net als elk kind een toekomst hebben.

Abortus is legaal in Engeland, Schotland en Wales tot 24 weken. Na het referendum van vorig jaar is abortus nu ook legaal in Ierland. De situatie is vergelijkbaar in Scandinavië. In Noorwegen bijvoorbeeld is abortus binnen 12 weken op verzoek beschikbaar en door beroep aan te tekenen tot 22 weken.

Van medici, waaronder ook christenen, wordt verwacht dat zij onpartijdig advies geven. We willen vrouwen die een crisis meemaken, duidelijk informeren over de mogelijkheden die er zijn en we willen ook iedereen helpen die door abortus, miskraam, doodgeboorte of wiegendood een kindje heeft verloren. We willen mannen en vrouwen na abortus op weg naar herstel helpen.
Wil je ons helpen om dit te bewerkstelligen via de media?
Als zender zijn we bereid om een gedurfd standpunt in te nemen en de harde gesprekken met de mensen op dit terrein te voeren. Zonder jou kunnen we dat echter niet. We hebben alle hulp nodig – van voorbede tot gedegen juridisch advies en natuurlijk het geld om dit te realiseren.

Misschien heb je een zoon, dochter, kleinzoon, kleindochter, neef of nicht die moet inzien hoezeer God het leven waardeert. Door jouw steun aan Life Matters kun je een inspirerende stem zijn voor hen en hun vrienden!

Bekijk de reeks speciale uitzendingen in oktober waardoor we degenen die een kind hebben verloren – al dan niet uit vrije wil – willen helpen genezen van schaamte en pijn. We belichten de waarde en heiligheid van het leven, waarbij we opkomen voor de schoonheid van ieders unieke bestemming in deze wereld.
Wil je samen met ons de boodschap van het overvloedige leven in Jezus Christus via de ether over de hele wereld uit te zenden en de heiligheid van het leven te delen, zowel hier op aarde als voor de eeuwigheid?
Wil je overwegen om deze maand een speciaal eenmalige donatie te doen om het denkbeeld over abortus te helpen veranderen en om hoop, genezing en vergeving te brengen?
Of wil je overwegen om een maandelijkse donatie te doen om een Bijbels wereldbeeld over de heiligheid van het leven te verspreiden? Alle donaties zullen worden gebruikt om zowel Life Matters als de continue programmering van GOD TV te ondersteunen.

De gemiddelde student besteedt 9 uur per dag op internet. Media is momenteel het krachtigste middel in de strijd om onze jongeren terug te winnen. We kunnen het gebruiken om hun mening te vormen en de waarheid van het Evangelie te delen.

Als we deze generatie informeren zal dat een groot effect hebben op vele toekomstige generaties. Laten we de handen ineenslaan en de rechtvaardige keuze delen als het gaat om abortus en het beëindigen van een door God gegeven leven.
Dit is een geweldige kans om van invloed te zijn omdat we het overvloedige leven in Jezus Christus met anderen delen.
Wij bidden dat God je bemoedigt in je wandel met Hem en je helpt om een stem te zijn voor hen die niet kunnen spreken.

Ik hoop dat ook jij je hart voor deze beweging zult openen. Laten we de handen ineenslaan en levens veranderen.

Gods zegen

Ian Young-Valentine
GOD TV Head of Partnerships
PS Mis ons programma Life Matters deze maand niet!

Donate by Direct:

Please email details of your donation to [email protected] so that we can confirm receipt and thank you.

Bank Name: BANK OF AMERICA
Address: 390 N. ORANGE AVE. ORLANDO, FL 32801
Phone: 1-888-852-5000 x3393
Fax: 407-420-2787
Account Number: 001925993356
SWIFT Code: BOFAUS3N
ABA Routing Number: 026009593
ACH Routing Number: 63100277

Donate by Mail:

GOD TV USA,
PO Box 592247,
Orlando,
FL 32859-9804

Donate by Phone:

Phone: 888-463-1365

Text 9132257734 with the amount you want to give. You will then receive a text back that says, “Almost finished!” Tap the link given to complete your gift to GOD TV.