Hilsen fra USA
Det er Thanksgiving (høsttakkefest) her denne måneden og vi takker Gud for deg og ditt partnerskap i den store misjonsbefalingen. Som styremedlem i GOD TV og vert for [email protected], er det mitt privilegium å tjene sammen med deg. Det er en stor glede for meg å skrive denne månedens brev og på vegne av hele styret, fortelle deg hvor høyt vi verdsetter deg.

Når familier over hele Amerika takker Gud for alt Han gjør i deres liv, vil jeg oppmuntre deg til å fortsette å vandre i seier sammen med Jesus. Det er Gud som gir oss seier og du har et kall over livet ditt til å skinne for Ham. Herren har gitt deg mange guddommelige fordeler som gjør deg til en ustoppelig kraft i Kongeriket.
Salme 103,2-4 sier: «Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger! Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet.»
Arbeidsplassen din tilbyr kanskje ikke ekstra fordeler, men som en troende har du mange Gud-gitte barmhjertighetsgaver som gir deg kraft til å leve seierrikt. Guds fordeler er at Han frelser, helbreder, utfrir, beskytter, bevarer og bringer helhet. Min kone og jeg ber disse seks tingene daglig og det er min bønn for deg i dag, at Herren bringer frelse, helbredelse, utfrielse, beskyttelse, bevaring og helhet inn i hjemmet ditt. Amen.
Når vi omfavner disse barmhjertighetsgavene i livet vårt og viser Gud vår takknemlighet, er det forbløffende hvordan Han vender ting om for oss. Takk Herren selv om du ikke føler for det. Vi er kalt til å gå inn gjennom Hans porter med takkesang og inn i Hans forgårder med lovsang. Når du gjør det, er du en del av Kristi triumferende prosesjon!
GUD VIL BRUKE DEG!
Jeg er mer overbevist enn noen gang om at den Gud som skapte universet ønsker å virke gjennom deg. Det er dette serien min, [email protected], handler om, å dele historier om mennesker som Gud virker gjennom, så du kan se hvordan Han kan bruke deg. Han ønsker å forvandle våre liv for å bringe mirakler inn i arbeidslivet eller uansett hvor vi befinner oss.

Gud kaller hver og én av oss til å være en del av den store misjonsbefalingen om å gå ut i hele verden og gjøre mennesker til disipler. Dette er det viktigste som ligger på Hans hjerte og hvorfor sjelevinning er én av GOD TVs nøkkelpilarer, sammen med Israel og vekkelse!
Som Jesaja 60,1-2 sier: «Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørke dekker jorden, … Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg.»
Vår del er å la vårt lys skinne. Gud vil at vi skal vandre i seier, og når vi gjør det, sprer Han duften av sin kunnskap over alt som 2. Korinterne 2,14 sier. Det er stort å tenke på at Gud bruker oss til å spre kunnskapen om Kristus over alt, som en søt parfyme.
Media er naturligvis én av de mest effektive måtene vi kan spre evangeliet på. Media har ingen grenser og kan nå inn i de mørkeste steder, selv der hvor evangeliet er forbudt. Så jeg ber deg om å så et såkorn inn i GOD TVs arbeid i ditt eget land og over hele kloden.

Her hos GOD TV takker vi Gud for alt Han gjør gjennom vårt partnerskap. Vi takker Gud for alle plattformene over hele jorda som sender ut vårt signal og de mange forskjellige DIREKTE-sendingene vi er istand til å sende ut fra forskjellige land. Som et team kan vi sammen sende ut flere livsforvandlende programmer til et voksende publikum, over luft, online og via vår GOD TV app.

VI FORUNDRER OSS OVER ALT GUD HAR PÅ TRAPPENE FOR DENNE TJENESTEN MED FLERE SPENNENDE KUNNGJØRINGER SOM KOMMER SNART Mest av alt takker vi Gud for deg og ditt partnerskap som gjør denne tjenesten mulig. Takk, Jesus, for alle de livene du har berørt gjennom ditt folk dette året.
DET ER EN ENORM KRAFT I DITT VITNESBYRD!
Vi slutter aldri å takke Herren for de vitnesbyrdene vi mottar fra våre seere. For eksempel dette fra Ken som ringte inn for å fortelle at siden han begynte å se på GOD TV, har han klart å evangelisere nabolaget sitt! Dette er også vår hjertesak, å utruste de troende.

Du og jeg deler også en lidenskap for å nå de fortapte … Vi ønsker å nå flere mennesker som Mindy, som skrev: «GOD TV har gjort at jeg ser hva Kristus gjorde for oss på korset. Jeg ba frelsesbønnen og jeg ble født på nytt. Nå er det min oppgave å hjelpe andre finne sannheten. Det er hvorfor jeg gir i dag.»

Gud har lovet at Han vil bruke oss for å nå verden. At Han vil skinne sitt lys på oss så klart at mennesker vil bli dratt til oss og vi vil lede dem til Ham. Vil du la ditt lys skinne denne måneden? Vil du spre duften av Jesus vidt og bredt? Du er mer enn en seierherre i Jesus … må Gud fortsette å lede deg i triumf alltid.

Din partner i den store misjonsbefalingen

Rich Marshall,
GOD TV styremedlem/Vert for [email protected] på GOD TV.
PS: Se etter
[email protected]

Mandager kl 20.30
Tirsdager kl 17.00
Lørdager kl 14.00Eller se det på
demand hos god.tv!

Donate by Direct:

Please email details of your donation to [email protected] so that we can confirm receipt and thank you.

Bank Name: BANK OF AMERICA
Address: 390 N. ORANGE AVE. ORLANDO, FL 32801
Phone: 1-888-852-5000 x3393
Fax: 407-420-2787
Account Number: 001925993356
SWIFT Code: BOFAUS3N
ABA Routing Number: 026009593
ACH Routing Number: 63100277

Donate by Mail:

GOD TV USA,
PO Box 592247,
Orlando,
FL 32859-9804

Donate by Phone:

Phone: 888-463-1365

Text ‘give‘ to 9132257734. You will then receive a text back that says, “To give, use this link”. Tap the link given to complete your gift to GOD TV.