I enhver krise finnes det også en mulighet. Mens lockdown og sosial distansering har blitt en del av vårt vokabular, har livet som vi har kjent det til nå, forandret seg. Vi har sett at mennesker har mistet sine liv, forretningsforetak har gått overende, økonomier blir ristet, regjeringer er under intenst press og liv blir snudd opp ned, men på samme tid har en stor dør åpnet seg for deg og for meg. Du ser at selv om du har vært, eller fremdeles er i lockdown, er Guds Ord ikke i lockdown!
Guds Ord er ikke i lenker!
Som apostelen Paulus følte det, har de siste månedene føltes som om vi var lenket og bundet, begrenset fra å leve våre liv fritt, vi har ikke kunnet komme og gå som vi vil. Paulus’ ord til Timoteus virker som de passer for denne tiden: «Kom Jesus Kristus i hu, han som er oppreist fra de døde, av Davids ætt, etter mitt evangelium. For dette evangelium er det jeg lider ondt, like til det å være lenket som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet. (2 Timoteus 2:8-9).

Guds Ord har spredd seg som ildebrann de siste månedene. Dette er den store og vidåpne døra som Gud har gitt oss midt i denne krisen. Vi når flere mennesker for Jesus i dag enn noen gang tidligere, siden GOD TV ble født.
Millioner på millioner av mennesker søker svar som aldri tidligere.
Guds Ord blir delt med flere mennesker nå enn da kirkene var åpne og evangeliske kampanjer og konferanser ble arrangert. Media har blitt ladet i turbofart og blitt mangedoblet, millioner av mennesker blir berørt og forvandlet gjennom forkynnelsen av evangeliet på GOD TV.
Teamet vårt arbeider hardere enn noen gang. Fra tidlig morgen til sene kveld arbeider vi for å nå så mange mennesker for Jesus som vi kan. Dette er virkelig en stor mulighet som Herren har gitt oss. Vær så snill å hjelpe oss å holde det gående. Vær så snill å fortsette å støtte dette nettverket under denne forbløffende innhøstingstiden. Dette er vår fineste tid. La oss reise oss og skinne og fortsette å utføre vår Fars verk.
Pinsefestens mirakel
Dette er også tiden for pinse. Dette er tiden da vi feirer den overnaturlige utgytelsen av Den Hellige Ånd over alt kjød.
Å, min venn, det er dette profeten Joel snakket om i Apostelgjerningene 2:17-21:

«Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgyte av min Ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.»

Dette løftet gjelder deg og dine barn! Apostelgjerningene 2:38-39.

Og vi venter med spenning på pinsedag den 31. mai, vi forbereder oss på en frisk utgytelse over deg, din familie og alle oss her hos GOD TV. Mer, Herre! Før oss dypere, dra oss nærmere, bruk oss enda mer til å sende evangeliet videre ut og høste en overnaturlig innhøstning som aldri før.
Gjør det igjen, Herre!
Gud stoppet ikke på pinsedag, min venn, Han er en elv og Han flyter stadig.

Våre familier trenger en berøring fra Gud; våre venner, våre kjære, våre byer og våre nasjoner. Må denne pinsen føre Guds herlighet inn i deres hjerter og hjem og må Herren gjenopprette for deg alt som disse foregående månedene har slukt. Øs igjen ut din Ånd på nytt over ditt folk, Herre! Kropp, sjel og ånd. Oppvekk oss, fysisk, mentalt, åndelig og økonomisk. Berør ditt folk, o Gud!
En stor dør for effektivt arbeid
Apostelen Paulus opplevde også en åpen dør på pinsefestens tid. Her er det han skrev til menigheten i Korint – 1 Kor 16:8-9: «I Efesus blir jeg til pinse. For en dør er blitt åpnet for meg, stor og virksom, og det er mange motstandere.»

Som Paulus, har vi også opplevd en åpen dør med muligheter som leder fram til pinse, så vel som å ha kjent på motstand. Satan og hans undersåtter forsøker å stå imot at evangeliets budskap forkynnes for hele verden. Vi kjemper imot vår motstander, det er nærkamp, og vi trenger dine muskler som hjelp.
Vi kaller på alle som kan og er villige.
Å reise seg opp for denne store mulighetens dør.
Og øs ut din støtte i disse innhøstingstider. Vi kaller på alle som kan hjelpe til med det. Vær så snill å vurdere å sende et pinseoffer av hvilken som helst størrelse til GOD TV i dag.
La meg være tydelig …
Vi forstår godt at mange mennesker er syke, lider og har økonomiske behov.
Vi snakker med våre venner, seere og partnere daglig. Vi har hjulpet til så godt vi kan og vi oppmuntrer andre til å gjøre det samme. Vi ber ikke noen som har økonomiske behov om å gi. Vi ber ingen om å gi for å få noe igjen og vi lover ingen rikdom til gjengjeld.

Vi ber rett og slett dem som kan og føler seg ledet til det, til å gi et offer til denne vidåpne innhøstningsdøra som Herren har gitt oss alle.

La meg oppmuntre deg med dette – mens Israels barn var i ødemarken, de vandret i ørkenen i uvisshet og i utfordrende tider, ga de så mye som svar på Mose invitasjon og Guds befaling, at Moses måtte be dem slutte å gi! OI! Les om det i 2 Mosebok 35 og 36. Lydighet er bedre enn offer! (1 Samuel 15:22).

Og Isak hadde tro på Gud, og sådde i det landet under hungersnøden, og høstet samme år inn hundre ganger så mye. OI! Bibelen sier faktisk i 1 Mosebok 26 at han ble rikere og rikere inntil han ble overmåte velstående.
Gud er det umuliges Gud, min venn. La Ham gjøre det umulige i ditt liv denne pinsen!
Og til slutt, la meg gi deg flere gode nyheter. Herren har opprettholdt GOD TV gjennom denne krisen. Gud har holdt oss gående takket være våre sjenerøse og trofaste partnere som deg.

Vi setter stor pris på deg, min venn.
Vi er her for deg!
GOD TV har mottatt mange vitnesbyrd om bønnesvar, inkludert lovprisningsrapporter fra dem som har overlevd COVID 19. Vårt bønnesenter står klart til å svare på din telefon:
(NOR) +47 224 224 22

Ring nå med din pinsegave til Shelanu TV.

Men vent, jeg er ikke ferdig med våre gode nyheter!
Nyhet fra Israel
Mens Satan raser og verden skjelver, virker Gud på en kraftfull måte. På tross av utfordringene, tilbakeslagene, uvissheten, sykdom og lockdown, har nå Shelanu TV (GOD TVs hebraiske kanal), det aller første hebraisk-talende evangeliske kabel-TV-nettverket blitt lansert i Israel.

Jøder og arabere som bor i Israel kan nå høre og se Yeshuas evangelium presentert på sitt eget språk på kabel-TV! Kan du si «Lovet være Herren»?

Stå sammen med oss om en ny serie med nyheter fra Israel denne måneden, for å feire lanseringen av Shelanu TV.

La meg avslutte som jeg begynte … Ja, i enhver krise finnes det også en mulighet. En stor dør har blitt åpnet for GOD TV og vi inviterer deg til å være en del av denne muligheten uten sidestykke. Vi følger Guds befaling og ber alle som kan og er villige til å gi sjenerøst inn i denne vidåpne døra som Gud har åpnet for oss!

Til avslutning vil jeg få bruke denne anledningen til igjen å si en stor tusen takk for ditt trofaste partnerskap og for at du står sammen med oss om å forkynne de gode nyhetene om Jesus Kristus til Jerusalem, Judea, Samaria og til verdens ende.

Din i Hans tjeneste,

Ward Simpson
President for GOD TV

Donate by Direct:

Please email details of your donation to [email protected] so that we can confirm receipt and thank you.

Bank Name: BANK OF AMERICA
Address: 390 N. ORANGE AVE. ORLANDO, FL 32801
Phone: 1-888-852-5000 x3393
Fax: 407-420-2787
Account Number: 001925993356
SWIFT Code: BOFAUS3N
ABA Routing Number: 026009593
ACH Routing Number: 63100277

Donate by Mail:

GOD TV USA,
PO Box 592247,
Orlando,
FL 32859-9804

Donate by Phone:

Phone: 888-463-1365

Text ‘give‘ to 9132257734. You will then receive a text back that says, “To give, use this link”. Tap the link given to complete your gift to GOD TV.