In elke crisis is er ook een kans. De lockdown en social distancing zijn nu deel geworden van onze woordenschat en het leven zoals we dat kennen is veranderd. Mensen hebben hun leven verloren, bedrijven zijn geruïneerd en economieën door elkaar geschud, regeringen staan onder zware druk en levens worden op hun kop gezet, maar tegelijkertijd is er voor ons een grote deur geopend. Ook al was of ben je nog steeds in lockdown, het Woord van God is niet in lockdown.
Het Woord van God is niet geketend!
Net als de apostel Paulus hebben we ons de afgelopen maanden gevangen en belemmerd gevoeld, beperkt in ons leven, niet in staat om te gaan en staan waar we willen. De woorden van Paulus aan Timoteüs lijken zo toepasselijk voor vandaag: “Vergeet nooit dat Jezus Christus, een nakomeling van koning David, uit de dood is opgewekt. Dit is het goede nieuws dat ik bekend heb gemaakt en waardoor ik in moeilijkheden ben gekomen en als een misdadiger gevangengezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangenzetten”. (2 Timoteüs 2:8-9)

God’s Woord heeft zich de afgelopen maanden als een wild vuur verspreid. Dit is de grote en wijd openstaande deur die God ons midden in deze crisis heeft gegeven. We bereiken vandaag de dag meer mensen voor Jezus dan ooit tevoren, sinds de geboorte van GOD TV.
Miljoenen en miljoenen mensen zijn op zoek naar antwoorden als nooit tevoren.
Het Woord van God wordt nu met meer mensen gedeeld dan toen de kerken open waren en de evangeliecampagnes en conferenties plaatsvonden De media is in versnelling geraakt en vermenigvuldigd, miljoenen mensen worden geraakt en getransformeerd door de prediking van het Evangelie op GOD TV.
Ons team werkt harder dan ooit. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat werken we eraan om zoveel mogelijk mensen voor Jezus te bereiken. Dit is inderdaad een grote deur van mogelijkheden die de Heer ons heeft gegeven. Help ons alstublieft om door te gaan. Blijf alstublieft deze zender ondersteunen in deze geweldige tijd van de oogst. Dit is ons mooiste uur. Laten we opstaan en schitteren en ons met onze Vader bezighouden.
Het wonder van Pinksteren
Dit is ook de tijd van Pinksteren. Dit is de tijd waarin we de bovennatuurlijke uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees vieren.
Oh, mijn vriend, dit is waar de Profeet Joel over sprak in Handelingen 2:17-21

“God zal aan het einde van de tijd zijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God zijn Geest ook uitstorten over allen die Hem dienen, mannen zowel als vrouwen, en zij zullen zijn woorden spreken. Hij zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde: bloed, vuur en rookwolken. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag van de Here aanbreekt. Dan zal ieder die de naam van de Here aanroept, gered worden.”

Deze belofte is voor jou en je kinderen! Handelingen 2:38-39

In afwachting van de dag van Pinksteren op 31 mei, bidden we voor een nieuwe uitstorting over jou, je gezin en ons allemaal hier bij GOD TV. Meer Heer! Breng ons dieper, breng ons dichterbij, gebruik ons meer om het Evangelie verder uit te zenden en een bovennatuurlijke oogst als nooit tevoren te oogsten.
Doe het opnieuw Heer!
God stopte niet op de dag van Pinksteren, Hij is een rivier en Hij stroomt altijd.

Onze families hebben behoefte aan een aanraking van God, onze vrienden, onze dierbaren, onze steden en onze landen. Moge dit Pinksterfeest de glorie van God in jullie harten en huizen brengen en moge de Heer jullie alles teruggeven wat de afgelopen maanden verslonden is. Stort uw Geest opnieuw uit op uw volk, o Heer! Lichaam, ziel en geest. Wek ons op, lichamelijk, mentaal, geestelijk en financieel. Raak uw volk aan, o God!
Een geweldige deur voor effectief werk
Ook de Apostel Paulus heeft in de tijd van Pinksteren een open deur ervaren. Dit is wat hij schreef aan de kerk in Korinthe – 1 Korintiërs 16:8-9 “Ik blijf echter nog tot Pinksteren in Efeze, 9 want hier liggen geweldige kansen om voor de Here te werken, al is de tegenstand ook niet gering”.

Net als Paul hebben ook wij deze geweldige kansen en open deuren. In aanloop naar Pinksteren hebben wij te maken met tegenwerking. Satan en zijn volgelingen proberen zich te verzetten tegen het Evangelie dat aan de wereld wordt verkondigd. We worstelen met onze tegenstander, het is een hevige strijd en we hebben jouw ondersteuning nodig.
We doen een beroep op iedereen die in staat en bereid is.
Om op te staan in deze tijd van geweldige kansen
En ondersteun ons in deze oogsttijd. We doen een beroep op iedereen die daarbij kan helpen. Overweegt alstublieft om GOD TV vandaag een Pinksteroffer te sturen van welk bedrag dan ook.
Laat me duidelijk zijn…
We begrijpen heel goed dat veel mensen momenteel ziek, gekwetst en in financiële nood zijn.
We spreken dagelijks met onze vrienden, kijkers en partners. We helpen op alle mogelijke manieren en moedigen anderen aan om hetzelfde te doen. We vragen niemand die in financiële nood verkeert om te geven. We vragen niemand te geven in ruil voor een zegen of rijkdom.

We vragen eenvoudigweg aan hen die in staat zijn en zich geleid voelen, om een offer te geven voor deze geweldige kansen voor het Evangelie die de Heer aan ons allen heeft geschonken.

Ik moedig u hiermee aan – terwijl de kinderen van Israël in de woestijn zwerven in de onzekerheid en in uitdagende tijden, gaven zij zo veel in antwoord op de uitnodiging van Mozes en het gebod van God dat Mozes hen moest vragen om te stoppen met geven! Wauw! Lees het in Exodus 35 en 36. Gehoorzaamheid is beter dan offerande! (1 Samuël 15:22)

Ook Isaak die geloof in God had, zaaide in een tijd van hongersnood zaad in het land en oogstte in datzelfde jaar een honderdvoudige wederkomst. Wauw! In feite zegt de Bijbel in Genesis 26 dat hij steeds rijker werd tot hij buitengewoon rijk was.
God is de God van het onmogelijke, mijn vriend. Laat Hem het onmogelijke doen in je leven dit Pinksterfeest!
En tot slot wil ik je nog meer goed nieuws. De Heer heeft GOD TV ondersteund tijdens deze crisis. God heeft ons op de been gehouden dankzij onze gulle en trouwe partners zoals jij.

Jij, mijn vriend, wordt zeer gewaardeerd.
We zijn hier voor jou!
GOD TV heeft vele getuigenissen over verhoorde gebeden ontvangen, waaronder ook mensen die COVID 19 hebben overleefd. Ons callcenter staat voor je klaar:
(EU) +49 (0) 40 80 6000 80
Je kunt ons ook bellen over het pinksteroffer voor Shelanu TV.
Maar wacht, ik ben nog niet klaar met ons goede nieuws!
Breaking News Israel
Terwijl de Satan woedend is en de wereld aan het schudden, is God op een krachtige manier aan het werk. Ondanks de uitdagingen, tegenslagen, onzekerheid, ziekte en lockdown, is Shelanu TV (het Hebreeuwse kanaal van GOD TV), het allereerste Hebreeuws sprekende Gospel-kabel-tv-kanaal nu in Israël gelanceerd.

Zowel Joden als Arabieren die in Israël wonen kunnen nu het Evangelie van Jesjoea in hun eigen taal horen en zien op kabeltelevisie! Is dat niet geweldig?

KIjk deze maand met ons mee naar een nieuwe serie Israel Breaking News, om de lancering van Shelanu TV te vieren.

Zeker is dat GOD TV hier is voor een tijd zoals deze! Het is bovennatuurlijk, het is historisch en het is profetisch. Dit is ons uur mijn vriend, dit is onze tijd. Jij en ik zijn apart gezet voor deze dag.

Laat me eindigen zoals ik begon… Ja, in elke crisis is er ook een kans. Er is een grote deur geopend voor GOD TV en we nodigen je uit om deel te blijven uitmaken van deze ongekende kans. We volgen het bevel van God en vragen iedereen die in staat en bereid is om royaal te geven in deze tijd van geweldige kansen!

Tot slot wil ik deze gelegenheid aangrijpen om je nogmaals te bedanken voor je trouwe samenwerking en voor het feit dat je samen met ons het Goede Nieuws van Jezus Christus aan Jeruzalem, Judea, Samaria en aan de uiteinden van de aarde hebt verkondigd.

In Zijn dienst,

Ward Simpson
GOD TV President

Donate by Direct:

Please email details of your donation to [email protected] so that we can confirm receipt and thank you.

Bank Name: BANK OF AMERICA
Address: 390 N. ORANGE AVE. ORLANDO, FL 32801
Phone: 1-888-852-5000 x3393
Fax: 407-420-2787
Account Number: 001925993356
SWIFT Code: BOFAUS3N
ABA Routing Number: 026009593
ACH Routing Number: 63100277

Donate by Mail:

GOD TV USA,
PO Box 592247,
Orlando,
FL 32859-9804

Donate by Phone:

Phone: 888-463-1365

Text ‘give‘ to 9132257734. You will then receive a text back that says, “To give, use this link”. Tap the link given to complete your gift to GOD TV.