Annonsering av GOD TVs viktigste prosjekt til dags dato.
GOD TV presenterer SHELANU TV, en historisk mediemulighet uten sidestykke i Israel.

I dag inviterer vi deg til å bli en del av historien.

GOD TV presenterer «Shelanu TV», den første kristne TV-kanalen som sender programmer på hebraisk 24/7.

Det har aldri før i historien vært en slik mulighet til å sende evangeliet om Jesus Kristus/Yeshua, Messias, på Israelsk kabel-TV på det hebraiske språket, 24/7, 365 dager i året.

Vi fikk en overnaturlig tillatelse! Myndighetene har godkjent det. Det er virkelig et mirakel!
Les hva lokale Israelske ledere sier om Shelanu TV:
«Det vil være en gamechanger som vil utgjøre en enorm forandring,»

«Vi har ventet på denne muligheten hele livet,»

«Aldri før har vi sett så stor enhet i Kristi legeme her i Israel, som når det gjelder Shelanu TV,»

«En historisk mulighet,» og «Liv av døde.»
Hvorfor navnet Shelanu?
Shelanu er det hebraiske ordet for «Vår». Vi vil at de jødiske seerne skal gripe det faktum at Jesus er deres. Han er ikke en fremmed. Han er ikke en inntrenger. Han er ikke en bedrager. Han er deres jødiske Messias, født i Israel, oppdratt som en jøde.

Shelanu vil starte med en blanding av programmer på hebraisk, engelsk med hebraiske undertekster og noen begrensede serier kun på engelsk. Etter hvert vil vi sende kun på hebraisk eller med hebraiske undertekster.

Dette er et ekte og ærlig forsøk på å nå det jødiske folk gjennom å sende programmer på HOT kabel, det største kabelnettverket i Israel, som når både jøder og arabere.
Vær så snill å stå med oss i denne historiske muligheten for å nå Guds folk med evangeliet om Jesus.
  • Til jødene først – Romerbrevet 1,16: «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker.»
  • Liv av døde – Romerbrevet 11,15: «For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse, hva annet vil da deres antakelse bli enn liv av døde?»
  • Gratis – Vi tar ikke betalt av de lokale israelske menighetene og pastorene for å være på Shelanu. Dette er vår gave til dem. Dette er DIN gave til dem.
I nærmere 25 år har GOD TV trofast delt evangeliet med hedningene. Nå kaller Herren oss til å nå det jødiske folk direkte, ved å sende livsforvandlende programmer til Hans elskede by Jerusalem og landet Israel, og å gjøre dette på hebraisk, bibelens originalspråk. Vil du hjelpe oss?

Vi ønsker at du skal bli rikt velsignet i år, og vi ber for deg daglig. Takk for at du er en viktig del av GOD TVs team og vårt utstrakte arbeid inn i Israel gjennom Shelanu TV og via GOD TV over hele kloden. Vi er ikke i tvil om at dette er Guds vilje og at Han har forutbestemt dette for deg og meg i år.

I Matteus 23,39 sa Jesus: «Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!» Som vi delte med deg i desember, vil det at jødene tar imot sin sanne Messias, føre til en global vekkelse, og Gud har kalt deg til å spille en viktig, personlig rolle i dette enorme arbeidet. Vær en del av historien ved å gå sammen med oss i å sende dette livgivende budskapet om Jesus Kristus til Guds folk. La oss be om vekkelse i Det hellige land.
Paulus sier dette da han omtalte sine jødiske brødre og søstre i brevet til Romerne: «Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap! Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!» (Romerbrevet 10,14-15).

Det er på tide å sende evangeliet til det jødiske folk i Israel. Dette er din anledning til å se Skriften oppfylt.

Til avslutning, la meg ønske deg et velsignet og fremgangsrikt nytt år. Dette er spennende tider å leve i, Herren gjør overnaturlige ting over hele kloden. Tiden er kort. Gud virker. La oss leve dette året i stor forventning og på forhånd takk for at du går sammen med oss for å se hele Israel frelst!

Må Herren rikt velsigne deg for din lydighet og trofasthet.

Må Herren velsigne deg og bevare deg og la Sitt ansikt skinne over deg og gi deg fred.

Ward Simpson
President og leder, GOD TV

PS: I januar vil vi sende en rekke nyhetsprogrammer på GOD TV som omhandler Shelanu TV. Stå med oss og oppmuntre dine venner til å være en del av historien ved å støtte denne enestående muligheten til å nå israelske jøder og arabere på morsmålet deres.

Donate by Direct:

Please email details of your donation to [email protected] so that we can confirm receipt and thank you.

Bank Name: BANK OF AMERICA
Address: 390 N. ORANGE AVE. ORLANDO, FL 32801
Phone: 1-888-852-5000 x3393
Fax: 407-420-2787
Account Number: 001925993356
SWIFT Code: BOFAUS3N
ABA Routing Number: 026009593
ACH Routing Number: 63100277

Donate by Mail:

GOD TV USA,
PO Box 592247,
Orlando,
FL 32859-9804

Donate by Phone:

Phone: 888-463-1365

Text 9132257734 with the amount you want to give. You will then receive a text back that says, “Almost finished!” Tap the link given to complete your gift to GOD TV.