Aankondiging van het belangrijkste project van GOD TV ooit.
Vandaag nodigen we je uit om deel uit te maken van de geschiedenis.

GOD TV presenteert “Shelanu TV”, de allereerste christelijke televisiezender die 24/7 in het Hebreeuws uitzendt.

Nooit eerder in de geschiedenis van Israël is er zo’n gelegenheid geweest om het Evangelie in het Hebreeuws via de kabel uit te zenden. Dit betekent dat we de boodschap van Jezus / Yeshua, onze Messias, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar aan heel Israël kunnen doorgeven.

We hebben bovennatuurlijke toestemming gekregen! De autoriteiten hebben het goedgekeurd. Een wonder!

Dit is een enorme doorbraak, God heeft een wonderbaarlijke deur geopend om het Evangelie in Israël vrijelijk te delen. Bovendien heeft de Heer het voor ons mogelijk gemaakt om een zevenjarig contract te tekenen om uit te zenden op de zender HOT Cable die zowel Joden als Arabieren bereikt. Ik ben zo blij je te kunnen vertellen dat onze uitzendkosten vooraf betaald zijn door een genereus gezin dat van Israël houdt en ernaar verlangt dat Joodse mensen hun Messias leren kennen.

Nu is het onze uitdaging om een plaatselijk team en de programmering op te zetten om de Israëlische kijkers te bereiken. We werken samen met vele Messiaanse bedieningen en hebben langdurige, maandelijkse ondersteuning nodig om dit mogelijk te maken.
Waarom de naam Shelanu?
Shelanu is Hebreeuws voor “Onze”. We willen dat de Joodse kijkers begrijpen dat Jezus van hen is. Hij is geen buitenlander. Hij is geen indringer. Hij is geen bedrieger. Hij is hun Joodse Messias, geboren in Israël, opgegroeid als Jood.

Shelanu zal beginnen met een mix van Hebreeuwstalige programma’s, Engels met Hebreeuwse ondertitels en een beperkt aantal Engelstalige series. Uiteindelijk zullen we volledig in het Hebreeuws of met Hebreeuwse ondertiteling uitzenden. Dit is een echte degelijke zendingsgerichte outreach naar het Joodse volk dat uitgezonden zal worden via de HOT Cable, het grootste kabelnetwerk in Israël dat zowel Joden als Arabieren bereikt.
Lees wat lokale Israëlische leiders zeggen over Shelanu TV:
“Dit is een mijlpaal.”

“We wachten al ons hele leven op deze kans.”

“Nooit eerder hebben we zoveel eenheid gezien in het Lichaam van de Messias hier in Israël, met betrekking tot Shelanu TV.”

“Een historische kans” “Leven uit de dood”

Al bijna 25 jaar verkondigt GOD TV trouw het Evangelie aan de heidenen. Nu roept de Heer ons op om meer Joodse mensen te bereiken en brengt Hij levensveranderende programma’s naar Zijn geliefde stad Jeruzalem en het land Israël. En dit mogen we doen in het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van het Oude Testament. Wil je ons helpen?
Grijp samen met ons deze historische kans om Gods volk te bereiken met het Evangelie.
Er zijn partners die een aanzienlijk eenmalige gift zullen geven voor het Shelanu-project van GOD TV, terwijl anderen dit misschien willen opsplitsen in maandelijkse donaties. Je gift van … euro per maand zou bijvoorbeeld in totaal … euro over een jaar bedragen, terwijl … euro per maand in totaal … euro zou bedragen. Vraag de Heer hoe je ons kan ondersteunen. Of het nu gaat om een eenmalige gift of een maandelijkse donatie, je donatie zal zorgen voor het nodige geld voor:
  • nieuwe programma´s in het Hebreeuws;
  • het filmen van wat God in het Heilige Land;
  • vertaling en ondertiteling van series in het Hebreeuws;
  • het opnemen van getuigenissen van Messiaanse gelovigen;
  • een plaatselijk team in Israël;
  • financiering voor de programmakosten van lokale bedieningen.
God roept ons op om ons niet te schamen voor het Evangelie, omdat het Gods reddende kracht is voor allen die geloven, “voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken” (Romeinen 1:16). Hij heeft ook beloofd dat de aanvaarding van het Joodse volk van hun Messias als “hun opstanding uit de dood” zal zijn. (Romeinen 11:15)

Overweeg een eenmalige gift of steun ons maandelijks door een toezegging te doen voor een vast bedrag.

We willen je dit jaar rijkelijk gezegend zien en zullen dagelijks voor je bidden. Bedankt voor het feit dat je een belangrijk onderdeel bent van het GOD TV-team en onze Evangelieverkondiging in Israël en de rest van de wereld. We twijfelen er niet aan dat dit de wil van God is en dat Hij deze gelegenheid dit jaar voor jou en mij heeft bestemd.

Joodse aanvaarding van hun ware Messias, zal leiden tot een wereldwijde opwekking en God heeft je geroepen om een belangrijke, persoonlijke rol te spelen in deze massale outreach. Maak deel uit van de geschiedenis door samen met ons de levensveranderende boodschap van Jezus / Yeshua aan Gods volk aan te nemen. Laten we bidden voor opwekking in het Heilige Land.
Paulus spreekt over zijn joodse broeders en zusters in de brief aan de Romeinen: “Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.” (Romeinen 10:14-15).

Het is tijd om het Evangelie naar het Joodse volk in Israël te sturen. Dit is jouw kans om de Schrift vervuld te worden.

Tenslotte wens ik je een zeer gezegend nieuwjaar toe. Het is geweldig om te zien dat de Heer bovennatuurlijke dingen gaat doen. De tijd dringt. God is in beweging. Laten we dit jaar met grote verwachtingen leven. Bij voorbaat dank voor je samenwerking met ons om heel Israël gered te zien!

Moge de Heer je rijkelijk zegenen voor jouw gehoorzaamheid en trouw. Moge Hij Zijn aangezicht over je laten schijnen en je vrede geven.

Ward Simpson
President & CEO, GOD TV

PS De hele maand januari brengen we je het laatste nieuws over Shelanu TV. Moedig je vrienden aan om zich aan te sluiten zodat we de Israëlische Joden en Arabieren de hand kunnen reiken.

Donate by Direct:

Please email details of your donation to [email protected] so that we can confirm receipt and thank you.

Bank Name: BANK OF AMERICA
Address: 390 N. ORANGE AVE. ORLANDO, FL 32801
Phone: 1-888-852-5000 x3393
Fax: 407-420-2787
Account Number: 001925993356
SWIFT Code: BOFAUS3N
ABA Routing Number: 026009593
ACH Routing Number: 63100277

Donate by Mail:

GOD TV USA,
PO Box 592247,
Orlando,
FL 32859-9804

Donate by Phone:

Phone: 888-463-1365

Text ‘give‘ to 9132257734. You will then receive a text back that says, “To give, use this link”. Tap the link given to complete your gift to GOD TV.