Vi hilser deg varmt fra Church of His Presence! Det er vårt privilegium å bringe deg Church with GOD TV (Kirke med GOD TV) hver søndag direkte fra Alabama og jeg er glad for å kunne skrive til deg i dag og oppmuntre deg angående det kommende tiåret.

Både vekkelsen i Brownsville og GOD TV feirer 25-årsjubielum i 2020 og det er forbløffende hvordan Herren har knytt oss sammen i årenes løp. Fra Brownsville til the Bay Revival til i dag har GOD TV sendt mange av våre gudstjenester og vi deler den samme forventningen om å se nye bølger av vekkelse bryte ut over hele nasjonen, med flere vitnesbyrd om forvandlede liv, overnaturlige hendelser og ekstraordinære mirakler.

Det Gud gjør i Israel gjennom Shelanu TV er fenomenalt. Vi støtter deg som en GOD TV-partner i denne store innsatsen for å nå det jødiske folk på hebraisk. Jeg står sammen med min åndelige sønn, Ward Simpson og staben i GOD TV, og er klar over de velsignelsene som Gud utøser over dem som velsigner Israel. Vi ønsker naturligvis også å se verden tent i brann med vekkelsens ild og GOD TV fortsetter å påvirke verdens nasjoner.
Vi må være forberedt for dagene som kommer …
Verden blir mørkere, og vi må la Guds lys skinne enda klarere. Vi er nå nærmere vår Herre Jesu komme enn noen gang og vi må forberede oss for det som ligger foran oss. Med dette i tankene vil jeg oppmuntre deg ved å dele en overnaturlig opplevelse jeg hadde den 19. desember.
Idet jeg sovnet, snudde jeg meg rundt og følte Guds nærvær over hele meg og Herren talte til meg og sa:

«Sønn, fortell folket at mørket kommer til å bli enda mørkere. Det kommer, og det kommer snart. Fortell dem at de må være forberedt og vit at englene kommer for å hjelpe dere.»

Kjære partner, jeg tror det neste tiåret kan være det siste før Jesus kommer tilbake og vi kommer til å se en enorm vekst i engle-aktivitet i våre liv for å bringe inn endetidsinnhøstningen. Vi vil kanskje aldri se en engel, men vi vil vite at de er der fordi ting som vanligvis ville ta lang tid, vil bli utført raskt på tross av det dypeste mørke.

Herren har vist meg at verdens brennende opprør vil bli så intenst at vi vil trenge guddommelig intervensjon for å unnslippe, særlig bakvaskelsene og de falske beskyldningene vi ser komme imot oss i større og større grad. Vi kan ikke tillate oss å være opptatt av det jordiske eller skremt av jordiske ting. Vi trenger å hvile i vissheten om at når Guds kraftfulle himmelske vesener viser seg, faller lenker av og fengselsdører åpnes.

I Hebreerbrevet 1:14 leser vi at englene er «tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse» og Bibelen er full av overnaturlige intervensjoner. Ett eksempel er tilfellet med apostelen Peter som på overnaturlig måte ble satt fri fra fengsel. Jeg tror at liknende vitnesbyrd kommer til å bli det normale i årene som kommer. Akkurat som i Apg 12:11 hvor Peter sier: «Nå vet jeg for visst at Herren har utsendt sin engel og fridd meg ut …»
Gud vil åpne dører for deg!
Jeg tror Gud vil vise deg store og mektige ting i 2020, ting du aldri har sett før. I det neste tiåret vil Han åpne dører for deg og din familie som så umulig ut, og øse ut over deg velsignelser som du ikke har rom for. Og det er alt på grunn av innhøstningen i endetiden.
Jeg inviterer deg til å så et såkorn i dag for det nye tiåret som ligger foran oss, og hvilken bedre jord å så i enn GOD TV, idet vi bringer evangeliet inn i hjem over hele verden, bringer budskapet om frelse, helbredelse og utfrielse i Jesus Kristus.

Den Gud vi tjener er uendelig stor og Han lover å beskytte Sitt folk som er trofaste mot Ham. I Salme 104:1-4 leser vi at «hyller seg i lys» og «spenner himmelen ut som et telt». «Han gjør vinder til sine engler, luende ild til sine tjenere.»

Gud sendte engler for å styrke Jesus i Getsemanehagen og hvis Han trengte støtte fra englene, hvor mye mer trenger ikke vi det?
Hvordan kan du være klar?
Siden vår fiende ledet an i opprører imot Gud, har himmelens oppbygging blitt utfordret. Han er luftens herre og vår kamp er ikke imot kjøtt og blod, men imot åndelige krefter. Gud vil aldri tolerere et nytt opprør i himmelen og Han forventer at vi skal vandre ydmykt innfor Ham.

Vi behøver å feste øynene på Ham og følge Hans eksempel som en tjener. Vi kan ikke ta feil når vi vasker andres føtter og husker saligprisningene som Jesus lærte oss, at salige er de saktmodige.
Ja, et stort mørke vil dekke jorda, men Gud har kalt oss til å stå opp og skinne. Dette kommende mørke betyr ikke at det ikke vil bli vekkelse, for vi vil være fulle av lys. Vi skulle ikke bekymre oss for framtiden. Du er dekket av Jesu blod og ledet av Den Hellige Ånd, så frykt ikke.

Hvil i vissheten om at engler vil være aktivt involvert i våre liv i det kommende tiåret. Gud våker over oss så lenge vi søker Hans ansikt og vi har dette løftet fra Salme 91:8-10:

«Du skal bare se det med dine øyne, se hvordan de ugudelige får sin lønn. For du, Herre, er min tilflukt! Den Høyeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt.»

La oss fortsette å så trofast inn i denne endetidsinnhøstningen, forventningsfulle når det gjelder vekkelse og stole fullstendig på Ham og Hans overnaturlige intervensjon i våre liv. Må Gud velsigne deg rikelig og gi deg de mest forbløffende vitnesbyrdene å dele dette året.

Din partner i endetidsinnhøstningen,

John Kilpatrick
Grunnlegger og ledende pastor i Church of His Presence
Se Pastor Kilpatricks hele budskap: «The Angels are Coming» (Englene kommer) på GOD TV eller On Demand på www.god.tv Sieh dir Pastor Kilpatricks vollständige Botschaft ” The Angels are Coming” auf GOD TV oder On Demand unter www.god.tv an.

Church With GOD TV ist samstags um 19:30 Uhr und sonntags um 11:30 und 18:30 Uhr zu sehen und ist auch on Demand erhältlich. Church With GOD TV kan sees lørdager kl 1930 og søndager kl 1130 og 1830 og er også tilgjengelig on demand.

Donate by Direct:

Please email details of your donation to [email protected] so that we can confirm receipt and thank you.

Bank Name: BANK OF AMERICA
Address: 390 N. ORANGE AVE. ORLANDO, FL 32801
Phone: 1-888-852-5000 x3393
Fax: 407-420-2787
Account Number: 001925993356
SWIFT Code: BOFAUS3N
ABA Routing Number: 026009593
ACH Routing Number: 63100277

Donate by Mail:

GOD TV USA,
PO Box 592247,
Orlando,
FL 32859-9804

Donate by Phone:

Phone: 888-463-1365

Text 9132257734 with the amount you want to give. You will then receive a text back that says, “Almost finished!” Tap the link given to complete your gift to GOD TV.