Hartelijke groeten vanuit de Church of His Presence! We hebben het voorrecht om Church with GOD TV elke zondag rechtstreeks vanuit Alabama uit te zenden en ik mag u vandaag bemoedigen met betrekking tot het komende decennium.

Zowel Brownsville Revival als GOD TV vieren onze 25-jarige jubilea in 2020 en het is verbazingwekkend hoe de Heer ons door de jaren één heeft gemaakt. Van Brownsville tot de Bay Revival tot vandaag heeft GOD TV veel van onze diensten uitgezonden en we verwachten dat nieuwe golven van opwekking in meerdere landen zullen uitbreken, met meer getuigenissen van veranderde levens, bovennatuurlijke genezingen en buitengewone wonderen.

Wat GOD TV in Israël doet via Shelanu TV is fenomenaal! Wij helpen als GOD TV-partner mee in deze massale outreach naar het Joodse volk in het Hebreeuws. Ik sta samen met mijn geestelijke zoon, Ward Simpson en de staf van GOD TV, bewust van de zegen die God op hen die Israël zegenen uitstort. Natuurlijk willen we ook zien dat de wereld met opwekkingsvuur wordt ontstoken en dat GOD TV de volkeren van de aarde blijft beïnvloeden.
We moeten voorbereid zijn op de komende dagen…
De wereld wordt steeds donkerder en we moeten Gods licht zo helder mogelijk laten schijnen. We zijn nu dichter bij de wederkomst van onze Here Jezus dan ooit en moeten voorbereid zijn op dat wat komt. Met dit in gedachten wil ik u graag bemoedigen door het delen van een bovennatuurlijke ervaring die ik op 19 december had.
Toen ik sliep, draaide ik me om en voelde ik Gods aanwezigheid over me heen, waarna de Heer tot me sprak en zei:

“Zoon, vertel de mensen dat de duisternis op het punt staat te ontaarden in een grote duisternis. Het komt eraan en het komt snel. Zeg hen dat ze voorbereid moeten zijn en laat ze weten dat de engelen komen helpen.”

Beste partner, ik geloof dat dit volgende decennium het laatste kan zijn voordat Jezus terugkeert en engelen zullen actiever in ons leven worden om de eindtijdoogst binnen te halen. We zullen misschien nooit een engel zien, maar we zullen weten dat ze er zijn omdat, ondanks de diepste duisternis, dingen die meestal eeuwen duren snel zullen worden bereikt.

De Heer heeft me laten zien dat de brandende opstand van de wereld zo intens zal zijn dat we goddelijke interventie nodig hebben om te ontsnappen, vooral de laster en de valse beschuldigingen die we steeds vaker tegen ons zien worden ingebracht. We kunnen het ons niet veroorloven ons door aardse dingen te laten intimideren. We moeten er zeker van zijn dat als Gods machtige hemelse wezens verschijnen, ketenen gebroken worden en gevangenisdeuren opengaan.

In Hebreeën 1:14 lezen we dat engelen dienende geesten zijn, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding. De Bijbel staat vol met bovennatuurlijke interventies. Een voorbeeld hiervan is de Apostel Petrus die bovennatuurlijk uit de gevangenis werd gered. Ik geloof dat dergelijke getuigenissen de komende jaren de norm zullen zijn. Net als in Handelingen 12:11 wanneer Petrus zegt: “Nu weet ik zeker dat Heer een engel heeft gestuurd om mij te bevrijden!”
God gaat deuren voor je openen!
Ik geloof dat God je in 2020 grote en machtige dingen zal tonen die je nog niet eerder hebt gezien. Dat Hij in het komende decennium deuren voor jou en je familie gaat openen die onmogelijk leken en zegeningen over je uitgieten die je niet kunt bevatten. En het is allemaal omwille van de eindtijdoogst.
Dus nodig ik je uit om vandaag een zaadje te zaaien voor het nieuwe decennium dat voor ons ligt en welke betere grond om in te zaaien dan GOD TV die wereldwijd het evangelie van verlossing, genezing en verlossing in Jezus Christus uitzendt?

De God die we dienen is oneindig groot en Hij belooft zijn volk te beschermen dat trouw aan Hem blijft. In Psalm 104:1-4 staat dat God “in een mantel van licht gehuld is” en “de hemel uitspant als een tentdoek”. “U maakt van de winden uw boden, van vlammend vuur uw dienaren”.

God stuurde engelen om Jezus te sterken in de Hof van Getsemane en als Hij de steun van engelen nodig had, hoeveel meer hebben wij ze dan nog nodig?
Hoe kun je klaar staan?
Sinds onze vijand zijn opstand tegen God begon, is de hemelse structuur veranderd. Hij is de prins van de macht van de lucht en we vechten niet tegen vlees en bloed maar tegen geestelijke krachten. God zal nooit meer een andere opstand in de hemel verdragen en Hij verwacht dat we nederig voor Hem zullen blijven.

We moeten onze ogen op Hem richten en het voorbeeld van Zijn dienaar volgen. We kunnen niet verkeerd gaan als we de voeten van anderen wassen en ons aan de zaligsprekingen van Jezus herinneren die ons leerde dat de zachtmoedigen gezegend zijn.
Ja, grove duisternis zal de aarde bedekken, maar God heeft ons geroepen om op te staan en te schitteren. Deze komende duisternis betekent niet dat er geen opwekking zal zijn, want we zullen vol met licht zijn. We hoeven ons dus geen zorgen maken over de toekomst. Je bent bedekt met het Bloed van Jezus en wordt geleid door de Heilige Geest, dus vrees niet.

Wees gerust dat engelen de komende tien jaar actief betrokken zullen zijn bij ons leven. God waakt over ons zolang we Zijn gezicht zoeken en we hebben deze belofte uit Psalm 91:9-10 waar staat:

“Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen”.

Laten we trouw blijven zaaien in de eindtijdoogst, in afwachting van opwekking en volledig afhankelijk zijn van Hem en Zijn bovennatuurlijke tussenkomst in ons leven Moge God je overvloedig zegenen en je de meest ontzagwekkende getuigenissen geven om dit jaar te delen.

Je partner in de eindtijdoogst,

John Kilpatrick
Oprichter en pastor van Church of His Presence
Bekijk de volledige preek van Pastor Kilpatrick, ‘The Angels are Coming’ op GOD TV of on demand op www.god.tv Sieh dir Pastor Kilpatricks vollständige Botschaft ” The Angels are Coming” auf GOD TV oder On Demand unter www.god.tv an.

Church With GOD TV ist samstags um 19:30 Uhr und sonntags um 11:30 und 18:30 Uhr zu sehen und ist auch on Demand erhältlich. Church With GOD TV is te zien op zaterdag om 19.30 uur en zondag om 11.30 uur en 18.30 uur en is ook beschikbaar on demand.

Donate by Direct:

Please email details of your donation to [email protected] so that we can confirm receipt and thank you.

Bank Name: BANK OF AMERICA
Address: 390 N. ORANGE AVE. ORLANDO, FL 32801
Phone: 1-888-852-5000 x3393
Fax: 407-420-2787
Account Number: 001925993356
SWIFT Code: BOFAUS3N
ABA Routing Number: 026009593
ACH Routing Number: 63100277

Donate by Mail:

GOD TV USA,
PO Box 592247,
Orlando,
FL 32859-9804

Donate by Phone:

Phone: 888-463-1365

Text ‘give‘ to 9132257734. You will then receive a text back that says, “To give, use this link”. Tap the link given to complete your gift to GOD TV.