Julehilsen til deg i det herlige navnet Jesus vår Messias.
Når vi nå feirer denne herlige tiden som en familie, vil vi invitere deg til å bringe videre Guds kjærlighet til våre messianske brødre og søstre som aldri før. Det er grunnen til at vi starter vår årlige Velsign Israel-kampanje tidlig og sender Velsign Israel (Bless Israel) fra 1. – 19. desember.

Bibelen lærer oss i Romerbrevet 11,12 at nøkkelen til verdensomspennende vekkelse ligger i å nå det jødiske folk og vi tror at dette begynner med å styrke messianske samfunn i Israel. Mange menigheter blir forfulgt og er i desperat behov av vår støtte i en tid som denne. Så vi stoler på Gud at vi skal oppleve et ekstraordinært julemirakel når vi nå ønsker å velsigne Israel i denne tiden hvor gaver er så fremtredende. Vil du være en del av det?
Trøst mitt folk
Gud kaller oss til å dele evangeliets gode nyheter med ALLE mennesker overalt, som er hvorfor den første pilaren i vårt mandat her i GOD TV er SJELER. Det finnes imidlertid en spesiell folkegruppe Han spesielt ber oss om å løfte opp og oppmuntre – Hans eldgamle folk, jødene. Det er grunnen til at vår andre pilar er ISRAEL, og vi er overbevist om at dette fører til virkeliggjøringen av vår tredje pilar, VEKKELSE.
Trøst, trøst mitt folk! sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt. (Jesaja 40,1-2).
Gud har ikke glemt paktsfolket sitt, og heller ikke har menigheten erstattet den i deres endetidsskjebne. Han kaller oss til å tale ømt til Jerusalem, å fortelle det jødiske folk at deres synder er tilgitt og vise dem hvordan de kan komme inn i Guds velsignelse for deres liv.

Disse ordene i Jesaja 40 har utfordret sanne troende fra den dagen de ble skrevet for tusenvis av år siden. Vi er kalt til å forberede veien for Herren og resultatet er at Guds herlighet vil bli åpenbart og at ALLE MENNESKER skal se det sammen. (Jesaja 40,5).
Velsign Israel denne julen.
Som GOD TV-familien, kjenner vi alle til det kraftfulle løftet om at de som velsignelser Israel vil bli velsignet. Vi setter pris på hvor høyt du elsker Israel og deler vår byrde for å se det jødiske folk motta evangeliet. Pr. dato har dessverre kun 1 % av israelere mottatt Jesus som sin Messias.

I 1948 da Israel ble gjenfødt, var det dokumentert å være kun 25 messianske jøder i landet – i dag er det over 20 000. Men selv med denne betydelige veksten, er det fremdeles mye som må gjøres. Så hvilken bedre måte å velsigne Jesus på denne julen, enn å gi en gave for å nå Hans fysiske brødre og søstre, det jødiske folk.
I tillegg til å støtte vår pågående globale kampanje sammen, vil din julegave til GOD TV gjennom Velsign Israel:
  • Sørge for en høyst nødvendig finansiering til lokale messianske menigheter så de kan øke sin pågående evangelistiske virksomhet
  • Sette messianske troende i landet istand til å gi mat til de fattige, både i sine egne menigheter og på Israels gater
  • Bygge flere lekeplasser gjennom vårt pågående initiativ for å vise Guds kjærlighet overfor vanskeligstilte barn
  • Sørge for hjelp til overlevende etter Holocaust og promotere livets hellighet ved å innta stilling mot abort i Israel
  • Hjelpe til med å forvandle livene til tidligere sex-arbeidere ved å sørge for opplæring og jobber
  • Sørge for ly for menigheter som lever under stadig trussel om at raketter skal komme over grensa.
Når du velsigner Israel denne jula, vil evangeliet gå frem med stor kraft.
Jeg avslutter med å gå tilbake til ordene i Jesaja. Jesaja 9,6 blir ofte lest i forbindelse med julespill over hele landet og disse kjente ordene som Händel satte så vakker musikk til fortsetter å fylle hjertene våre med glede.
For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.
Dagens verden er i desperat behov av en åpenbaring av Guds herlighet og å erfare Hans fred, også det landet hvor Jesus ble født. Profeten Jesaja erklærer at det folket som har vandret i mørke har sett et stort lys.

Hvor det passer for hver og en av oss som kjenner til miraklet med den nye fødsel i Kristus. Jeg er sikker på at du vil være enig i at vi i sannhet har sett en åpenbaring av Guds herlighet i våre liv og hvilken glede det er å dele dette med andre. Sammen kan vi bringe Jesu lys til nasjonene, først i Jerusalem, så i Judea og Samaria og så til jordens ender.

Vi vil du skal vite hvor høyt vi verdsetter deg, særlig på denne tiden hvor familier samles. Hvilken glede det er å være del av GOD TV-familien. Vi ønsker deg en veldig velsignet jul og må Herren utføre mye gjennom oss, sammen i 2020.   Vi elsker deg og ber for deg daglig. Vi takker Gud for at vi er istand til å virke sammen med deg som et team og vi er alltid her for deg! Må du oppleve Jesu glede og fred i ditt hjem denne julen og alltid.

Ward Simpson og alle i GOD TV
PS: Se på Velsign Israel (Bless Israel) på GOD TV daglig fra 1. desember.

Donate by Direct:

Please email details of your donation to [email protected] so that we can confirm receipt and thank you.

Bank Name: BANK OF AMERICA
Address: 390 N. ORANGE AVE. ORLANDO, FL 32801
Phone: 1-888-852-5000 x3393
Fax: 407-420-2787
Account Number: 001925993356
SWIFT Code: BOFAUS3N
ABA Routing Number: 026009593
ACH Routing Number: 63100277

Donate by Mail:

GOD TV USA,
PO Box 592247,
Orlando,
FL 32859-9804

Donate by Phone:

Phone: 888-463-1365

Text 9132257734 with the amount you want to give. You will then receive a text back that says, “Almost finished!” Tap the link given to complete your gift to GOD TV.