Kerstgroeten aan u in de heerlijke naam van Jezus, onze Messias.
In deze decembermaand nodigen we je uit om Gods liefde door te geven aan onze Messiasbelijdende broeders en zusters als nooit tevoren. Daarom beginnen we al vroeg met onze jaarlijkse Zegen Israël-campagne en zenden we Bless Israel uit van 1 tot 19 december.

De Bijbel zegt in Romeinen 11:12 dat de sleutel tot wereldwijde opwekking in het bereiken van het Joodse volk ligt. Wij denken dat dit begint met het versterken van Messiaanse gemeenten in Israël. Veel kerken worden vervolgd en hebben op dit moment onze steun hard nodig. Dus we vertrouwen op God voor een buitengewoon kerstwonder als we Israël zegenen tijdens deze decembermaand. Wil je er deel van zijn?
Troost mijn volk
God roept ons op om het met alle mensen overal ter wereld te delen en daarom is de eerste pijler van ons mandaat ZIELEN. Hij vraagt ons echter om een specifieke groep te bemoedigen: Zijn volk, de Joden. Daarom is onze tweede pijler ISRAEL en wij zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot de realisatie van onze derde pijler, OPWEKKING.
“Troost mijn volk alsjeblieft! Spreek de bewoners van Jeruzalem moed in. Roep hun toe dat er een eind is gekomen aan al hun ellende. Ze zijn genoeg gestraft.” Jesaja 40:1-2
God is Zijn verbondsvolk niet vergeten en de kerk heeft hen ook niet vervangen in hun eindtijdbestemming. Hij roept ons op om teder tot Jeruzalem te spreken, om het Joodse volk te vertellen dat hun zonden vergeven zijn en hen te laten zien hoe zij Gods zegen voor hun leven kunnen ontvangen.

Deze woorden in Jesaja 40 hebben de ware gelovigen uitgedaagd vanaf de dag dat ze duizenden jaren geleden werden geschreven. Wij zijn geroepen om de weg van de Heer voor te bereiden en het resultaat is dat Gods heerlijkheid zal worden geopenbaard en dat ALLE MENSEN het zullen zien (Jesaja 40:5).
Zegen Israël deze kerst.
Als GOD TV-familie kennen we allemaal de krachtige belofte dat degenen die Israël zegenen gezegend zullen worden. We waarderen hoezeer je van Israël houdt en hoezeer je onze last deelt om het Joodse volk het Evangelie te zien ontvangen. Helaas heeft tot op heden minder dan 1% van de Israëliërs Jezus als hun Messias geaccepteerd.

Toen in 1948 de staat Israël werd uitgeroepen waren er slechts 25 gedocumenteerde Messiasbelijdende Joden in het land. Vandaag de dag zijn het er meer dan 20.000. Maar zelfs met deze aanzienlijke groei is er nog veel te doen. Er is dus geen betere manier om Jezus deze kerst te zegenen dan een gift te geven om Zijn broeders en zusters, het Joodse volk, te bereiken.
Naast het ondersteunen van onze voortdurende wereldwijde zendingsopdracht, zal je kerstgift aan GOD TV via Zegen Israël ook het volgende bewerkstelligen:
  • verstrekken van de broodnodige financiering aan lokale Messiasbelijdende gemeenten om hun voortdurende evangelische activiteiten te vergroten;
  • helpen van Messiasbelijdende gelovigen om de armen te voeden, zowel in hun gemeenten als op Israëls straten;
  • bouwen van meer speeltuinen door ons voortdurende initiatief om de liefde van God te tonen aan kansarme kinderen;
  • zorgen voor de overlevenden van de Holocaust en bevorderen van de heiligheid van het leven door een standpunt in te nemen tegen abortus in Israël;
  • helpen van voormalige sekswerkers door het geven van training en werk;
  • onderdak bieden aan gemeenten die voortdurend het risico lopen dat er raketten over de grens komen.
Als je Israël deze kerst zegent, zal het Evangelie met grote kracht voortgaan.
Terugkomend op Jesaja’s woorden: ik heb gemerkt dat Jesaja 9:6 vaak wordt voorgelezen in kerstvieringen in het hele land. Deze beroemde woorden die Händel zo mooi op muziek zette, blijven de harten vullen met vreugde.
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst”
De wereld van vandaag heeft wanhopig behoefte aan een openbaring van Gods heerlijkheid en Zijn vrede, vooral in het land waar Jezus geboren is. De profeet Jesaja verklaart dat de mensen die in de duisternis hebben gewandeld een groot licht hebben gezien.

Hoe passend is dat voor een ieder van ons die het wonder van de nieuwe geboorte in Jezus Christus kent. Ik weet zeker dat je het ermee eens zult zijn dat we echt een openbaring van Gods heerlijkheid in ons leven hebben gezien. Wat een vreugde is het om dit met anderen te delen. Samen kunnen we het licht van Jezus naar de volkeren brengen, eerst in Jeruzalem, dan in Judea en Samaria en tot aan de uiteinden van de aarde.

Wij waarderen je, vooral tijdens deze decembermaand. Wat een vreugde is het om deel uit te maken van de GOD TV-familie. Ik wens je een gezegend kerstfeest toe en bid dat de Heer in het nieuwe jaar nog veel meer door ons mag bereiken.

We houden van je en bidden dagelijks voor je. We danken God dat we samen met je mogen werken en we zijn er altijd voor je! Wij bidden dat Jezus’ vreugde en vrede deze kerst jouw huis mogen vullen.

Ward Simpson en iedereen bij GOD TV
PS: Kijk vanaf 1 december dagelijks naar Bless Israel op GOD TV.

Donate by Direct:

Please email details of your donation to [email protected] so that we can confirm receipt and thank you.

Bank Name: BANK OF AMERICA
Address: 390 N. ORANGE AVE. ORLANDO, FL 32801
Phone: 1-888-852-5000 x3393
Fax: 407-420-2787
Account Number: 001925993356
SWIFT Code: BOFAUS3N
ABA Routing Number: 026009593
ACH Routing Number: 63100277

Donate by Mail:

GOD TV USA,
PO Box 592247,
Orlando,
FL 32859-9804

Donate by Phone:

Phone: 888-463-1365

Text 9132257734 with the amount you want to give. You will then receive a text back that says, “Almost finished!” Tap the link given to complete your gift to GOD TV.