Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
(Jesaja 53,5)

Når verden nå samler seg imot coronavirus-pandemien, takker vi Gud for at vi sammen kan bringe et sterkt budskap til seere på tvers av nasjonene. Hvilket privilegium det er å dele at Jesus er vår store befrier, som betalte den ultimate prisen for vår frelse og at gjennom Ham har vi fred med Gud, visshet om evig liv og løfte om guddommelig helbredelse.

Tusen takk for at du står med oss i å oppmuntre de som føler seg isolerte. Vi setter stor pris på at du står med oss i forbønn for dem som har blitt smittet og for din hjelp med å trøste dem som har mistet noen av sine. Vi setter også stor pris på alle våre partnere som har sendt inn ekstra støtte for å hjelpe oss å nå ut i media til verden under denne krisen.

Det er vidunderlig å se at Kristi legeme reiser seg opp for å være Jesu hender og føtter i denne tiden. I denne måneden husker vi naturligvis også vår Herre Jesu død og oppstandelse og alt det betyr for oss troende. Så jeg sender påske-/passover-hilsen til deg og dine fra alle oss her i GOD TV.

Jesus er vårt påskelam. Han døde så vi kan leve. Ved at Han ga sitt blod, er våre synder tilgitt og vi kan vandre i den seieren Han sikret oss. Han er den samme i går, i dag og for alltid. Hans Ord står fast, uansett hva som skjer. Han vil alltid være vår helbreder og den som sørger for oss. Og uansett hva vi går igjennom, har Han lovet å være vår venn som står oss nærmere enn en bror.
Når jeg tenker på historien om passover i Bibelen, blir jeg minnet på hvordan Gud instruerte sitt folk til å dekke dørpostene i husene sine med blod fra et lam som et tegn på deres tro på Ham og Hans løfter om å utfri husstanden deres fra den verste plagen. Hvor betryggende at alle som adlød denne instruksjonen ble forbigått eller passert. Det er herfra uttrykket passover kommer.

Takk og lov at vi i dag ikke lenger trenger å stole på blod fra dyr for vår utfrielse og beskyttelse. Vi har Jesu Kristi dyrebare blod, utøst på korset, som nå dekker dørpostene i våre hjerter og vi kan påberope oss Jesu blods beskyttelse for våre kjære og stole på Hans guddommelige beskyttelse.

Passover var forløperen for det engangsofferet som Jesus ga oss på korset (Hebreerbrevet 7:27) og jeg vil bare minne deg på betydningen av denne eldgamle bibelske feiringen og hvilken betydning den har for oss i dag. Kristi blod har kraft til å sone for et uendelig antall synder begått av et uendelig antall mennesker gjennom alle tider, og alle hvis tro hviler i det blodet, vil bli frelst.
For mer undervisning om dette temaet, gå til mitt innlegg om Kristi kors på:
Han er Guds Lam som tar bort verdens synder.

Det er kun Hans blod som kan vaske bort vår synd. Han gjorde det mulig for oss å bli Guds barn og fordi vi er Guds barn, er vi frelst, helbredet og utfridd.

Dette er de gode nyhetene vi sender ut gratis på GOD TV og som vi nå vil dele med det jødiske folk på hebraisk over hele Israel på Shelanu TV.

Det er betydningsfullt at passover sammenfaller med påske i år. Det jødiske folk og våre messianske venner vil begynne å feire Pesach (passover) onsdag 8. april og Langfredag vil bli markert av kristne over hele verden fredag 10. april etterfulgt av 1. påskedag, oppstandelsessøndagen, den 12. april.

Uansett hvordan du feirer, er jeg sikker på at det vil bli en tid med stor velsignelse over deg og familien din.

Venn, når jeg tenker på den første påskesøndagen da de første Guds kvinner kom til graven, blir jeg så begeistret når jeg tenker på hva engelen sa til dem: «Han er ikke her, Han er oppstanden.» Det er det herlige budskapet vi må dele med verden i dag. Vår Gud er ikke død. Han er levende og Han tilbyr hvert eneste menneske på jorda et personlig forhold til Ham og Han kan puste nytt liv inn i enhver situasjon.
Når vi feirer påske/passover, la oss fortsette å være en kilde til styrke for alle som er nervøse på grunn av coronaviruset. La oss stå sammen i tro og i bønn. La oss gå i forbønn for alle som er smittet og fortsette å stole på Gud og Hans guddommelige beskyttelse og raske avslutning på dette utbruddet.

Som GOD TV har delt på lufta i våre spesialprogrammer, er dette en gylden anledning til å dele evangeliet og spesielt oppstandelseslivet som er tilgjengelig for oss i Jesus. Mange, mange mennesker trenger å oppleve Guds helbredende kraft. Vi ber om at «den samme Ånd som oppreiste Jesus fra de døde, skal oppvekke deres dødelige legemer.»

For de av dere som har opplevd tap (for eksempel tap av arbeid eller virksomhet), ber vi om at Gud skal puste nytt liv inn i deres karriere, så dere kan kjenne Hans oppstandelseskraft på en kraftfull måte.

Som Jesus sa:
Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør.
Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.
(Joh 11:25-26)
Vi er her for deg og vi ber for deg. Vi forstår at i denne usikre tiden er det mange som står overfor utfordringer. La oss holde fast på Guds Ord i denne krisetiden. Jeg ber om Guds beskyttelse over deg og din familie, at Herren skal sette en ildmur rundt deg og gi Sine engler befaling om å ta vare på deg.

Husk disse ordene fra Salme 91:5-7 som blir sitert ofte i denne tiden: «Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går fram i mørket, for sott som ødelegger ved middagstid. Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd – til deg skal det ikke nå.»

Jeg har erfart at Gud alltid er tilstede for å velsigne oss, selv når det ikke ser slik ut. Han som våker over Israel slumrer aldri og sover aldri, og Hans engler arbeider alltid på våre vegne. Vi kan ikke tenke oss hva Gud allerede har frelst oss fra i dag. Vit at Hans plan for deg er god. Som sangen sier: Du som lager vei, Du som gjør under, Du som holder Dine løfter. Det er hvem Han er.

Min kone Lydia og alle vi her i GOD TV ønsker deg en veldig velsignet påske. Og for alle våre jødiske venner, sier vi: ‘Chag Pesach Sameach’ (God Passover).
Må Han gi deg og oss alle overnaturlig styrke til å komme igjennom de utfordringene vi står overfor.
Må du kjenne Guds nærvær enda dypere i livet ditt og aldri slutte å fortelle mennesker om Jesus.

I Hans store kjærlighet,

Ward Simpson
President for GOD TV
Husk: vi er her for deg!
Teamet her i GOD TV står klare til å svare deg på telefon: +47 224 224 22
Du er velkommen til å ringe oss for bønn eller et oppmuntrende ord. Vi vil også gjerne høre vitnesbyrdet ditt om hva Gud har gjort for deg i disse usikre tider. Du kan også sende en e-post til oss på [email protected] eller besøke www.god.tv/prayer
På tross av usikre tider, vet vi at det er fienden som kommer for å stjele, myrde og ødelegge, og at Jesus kom for å gi oss liv og liv i overflod. Det betyr ikke at vi ikke må forholde oss til noen vanskeligheter, men ved Jesu blod er vi overvinnere.

Bli oppmuntret når du mediterer på disse skriftstedene::
Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.
(Johannes 16:33)
Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.
(Salme 34:20)
Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel.
(Salme 121:7)

Donate by Direct:

Please email details of your donation to [email protected] so that we can confirm receipt and thank you.

Bank Name: BANK OF AMERICA
Address: 390 N. ORANGE AVE. ORLANDO, FL 32801
Phone: 1-888-852-5000 x3393
Fax: 407-420-2787
Account Number: 001925993356
SWIFT Code: BOFAUS3N
ABA Routing Number: 026009593
ACH Routing Number: 63100277

Donate by Mail:

GOD TV USA,
PO Box 592247,
Orlando,
FL 32859-9804

Donate by Phone:

Phone: 888-463-1365

Text ‘give‘ to 9132257734. You will then receive a text back that says, “To give, use this link”. Tap the link given to complete your gift to GOD TV.