Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.
(Jesaja 53:5)

Terwijl de wereld optreedt tegen het coronavirus, zijn we dankbaar dat we samen een krachtige boodschap van hoop mogen brengen aan onze kijkers over de hele wereld. Wat een voorrecht is het om te verkondigen dat Jezus onze grote Verlosser is, die de ultieme prijs heeft betaald voor onze redding. Door Hem hebben we vrede met God, de zekerheid van het eeuwige leven en de belofte van goddelijke genezing.

Bedankt dat je je samen met ons inzet om degenen die zich eenzaam voelen te bemoedigen. Wij stellen het op prijs dat je samen met ons bidt voor de zieken en voor je hulp bij het troosten van de nabestaanden. We waarderen ook al onze partners die extra hebben gedoneerd om ons te helpen ons bereik naar de wereld uit te breiden tijdens deze crisis.

Het is prachtig om te zien hoe het Lichaam van Christus opstaat om de handen en voeten van Jezus te zijn in deze tijd. Natuurlijk gedenken we deze maand ook de dood en opstanding van onze Heer Jezus en alles wat dat voor ons als gelovigen betekent. Dus, ik breng Pasen / Pesach-groeten aan jou en jouw dierbaren van ons allemaal bij GOD TV.

Jezus is ons Paaslam. Hij stierf opdat wij zouden leven. Door het vergieten van Zijn bloed worden onze zonden vergeven en kunnen we wandelen in de overwinning die Hij voor ons heeft behaald. Hij is Dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. Zijn Woord verandert niet, wat er ook gebeurt. Hij zal altijd onze genezer en voorziener zijn. En, wat we ook doormaken, Hij heeft beloofd een echte vriend te zijn die meer waard is dan een broer.
Als ik denk aan het verhaal van Pesach in de Bijbel, word ik herinnerd aan hoe God Zijn volk opdroeg om de deurposten van hun huizen te besmeren met het bloed van een lam als teken van hun geloof in Hem en Zijn belofte om hun huis te beschermen tegen de ergste plaag. Hoe geruststellend, dat aan allen die aan deze opdracht gehoorzaamden, werd voorbijgegaan. Daar komt de term Pesach vandaan.

Gelukkig hoeven we vandaag de dag niet meer te vertrouwen op het bloed van de dieren voor onze bevrijding of bescherming. We hebben het kostbare bloed van Jezus Christus, vergoten aan het kruis, dat nu de deurpost van ons hart bedekt en we kunnen het bloed van Jezus over de dierbaren pleiten, vertrouwend op Zijn goddelijke bescherming.

Pesach was een voorbode van het “eens voor allen” offer dat Jezus aan het kruis bracht (Hebreeën 7:27). Ik wil u alleen maar herinneren aan de betekenis van dit oude Bijbelse feest en de relevantie ervan voor ons vandaag de dag. Het bloed van Christus heeft de kracht van oneindig veel zonden te reinigen die door een oneindig aantal mensen door de eeuwen heen zijn begaan, en iedereen vertrouwt op Zijn bloed, zal gered worden.
Voor meer onderwijs hierover, zie mijn artikel over het kruis van Jezus op:
Hij is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.

Alleen Zijn bloed kan van zonde reinigen. Hij maakte het mogelijk voor ons om kinderen van God te worden en omdat we Gods kinderen zijn, worden we gered, genezen en bevrijd.

Dit is het Goede Nieuws dat we in vrijelijk mogen verkondigen via GOD TV en dat we nu zullen uitzenden onder het Joodse volk in het Hebreeuws in heel Israël op Shelanu TV.

Het is veelzeggend dat Pesach dit jaar samenvalt met Pasen. Het Joodse volk en onze vele Messiaanse vrienden zullen Pesach (Pesach) gaan vieren op woensdag 8 april en Goede Vrijdag vieren christenen wereldwijd op vrijdag 10 april, gevolgd door de Paaszondag op 12 april.

Hoe je ook viert, ik vertrouw erop dat dit een tijd van grote zegen zal zijn voor jou en je gezin.

Vriend, als ik denk aan die eerste paaszondagmorgen toen de eerste vrouwen naar het graf kwamen, ben ik zo blij over de woorden die de engel tegen hen zei. “Hij is niet hier, hij is opgestaan.” Dat is de glorieuze boodschap die we vandaag de dag met de wereld moeten delen. Onze God is niet dood. Hij leeft en Hij biedt elke persoon op aarde een persoonlijke relatie met Hem aan en Hij kan elke situatie nieuw leven inblazen.
Als we Pasen / Pesach vieren, laten we een bron van kracht blijven voor iedereen die op scherp staat door het Coronavirus. Laten we samen staan in het geloof en in het gebed. Laten we voorbede doen voor allen die getroffen zijn en blijven vertrouwen op God voor Zijn goddelijke bescherming en een snel einde aan deze uitbraak.

GOD TV deelt het al via de ether door onze speciale programmering: dit is zo’n geweldige gelegenheid om het Evangelie, en vooral het opstandingsleven dat ons in Jezus ter beschikking staat, te delen. Vele, vele mensen moeten Gods genezende kracht ervaren. Ons gebed is dat “dezelfde Geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, hun sterfelijke lichamen zal opwekken”.

Voor hen die verlies hebben meegemaakt (bijvoorbeeld van een baan of bedrijf) bidden we dat God hun carrière nieuw leven inblaast, zodat ze Zijn opstandingskracht op een krachtige manier leren kennen.

Zoals Jezus zei:
Ik ben de opstanding en het leven.
Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is.
(Johannes 11:25)
We zijn hier voor je en we bidden voor je. We begrijpen dat velen van ons in deze tijd van onzekerheid voor uitdagingen staan. Laten we vasthouden aan Gods Woord in deze tijd van crisis. Ik bid Gods bescherming over jou en je gezin. Dat de Heer een muur van vuur om je heen zet en Zijn engelen over je zal laten waken.

Denk aan de woorden uit Psalm 91:5-7 waar staat: “U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, noch voor de scherpe aanvallen overdag. En ook niet voor de pest, die zich in de duisternis verspreidt of voor de vernietiging die in de middag toeslaat. Al sneuvelen duizend mensen aan uw linkerkant of tienduizend rechts van u, u wordt gered.”

Mijn ervaring is God altijd eraan werkt om ons te zegenen, zelfs als het niet zo lijkt. Hij die over Israël waakt, sluimert en slaapt nooit en Zijn engelen werken altijd voor ons. We kunnen ons niet voorstellen waarvan God ons tot nu toe al heeft gered Weet dat Zijn plannen voor jou goed zijn. Zoals het lied zegt: ‘Way Maker, Miracle Worker and Promise Keeper.’ That is who He is.

Mijn vrouw Lydia en wij allen van GOD TV wensen u een zeer gezegend Pasen. En voor al onze Joodse vrienden zeggen we ‘Chag Pesach Sameach!’. (Gelukkige Pesach).
Moge Hij jou en ons allen bovennatuurlijke kracht geven om de uitdagingen waarvoor we staan te overwinnen.
Moge je de aanwezigheid van God dieper in je leven kennen en nooit ophouden de mensen over Jezus te vertellen.

In Zijn grote liefde,

Ward Simpson
GOD TV President
Vergeet niet, we zijn hier voor jou!
Het team van GOD TV staat voor je klaar. Bel ons 0049 (0)40 80 6000 80.
Voel je vrij om te bellen voor gebed of een woord van bemoediging. We zouden ook graag je getuigenis horen van wat God voor je heeft gedaan in deze onzekere tijden. Je kunt ook een e-mail sturen naar [email protected] of ga naar www.god.tv/prayer
Ondanks onzekere tijden weten we dat het de vijand is die komt om te doden, te stelen en te vernietigen. Jezus is gekomen om ons leven in overvloed te geven. Dat wil niet zeggen dat we niet met moeilijkheden te maken krijgen, maar door het bloed van Jezus zijn we overwinnaars.

Wees bemoedigd als je over deze Bijbelteksten nadenkt:
“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”
(Johannes 16:33)
“Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen; maar uit alle die redt hem de HEERE.”
(Psalm 34:19)
“De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven.”
(Psalm 121:7)

Donate by Direct:

Please email details of your donation to [email protected] so that we can confirm receipt and thank you.

Bank Name: BANK OF AMERICA
Address: 390 N. ORANGE AVE. ORLANDO, FL 32801
Phone: 1-888-852-5000 x3393
Fax: 407-420-2787
Account Number: 001925993356
SWIFT Code: BOFAUS3N
ABA Routing Number: 026009593
ACH Routing Number: 63100277

Donate by Mail:

GOD TV USA,
PO Box 592247,
Orlando,
FL 32859-9804

Donate by Phone:

Phone: 888-463-1365

Text 9132257734 with the amount you want to give. You will then receive a text back that says, “Almost finished!” Tap the link given to complete your gift to GOD TV.